Corona van de zon: de buitenste atmosfeer van de zon

Wist je dat de Corona van de zon eigenlijk niet zo heet is als je zou denken? Als Nederlandse lezer die meer wilt weten over dit fascinerende fenomeen, ben je vast nieuwsgierig naar hoe de buitenste atmosfeer van de zon eruitziet en wat er zich afspeelt op dat immense hittefront. Het ontrafelen van de mysteries van de zon kan je een dieper inzicht geven in ons eigen kleine hoekje van het universum.

Wat is de corona van de zon?

De corona van de zon, ook wel de kroon genoemd, is de buitenste atmosfeer van de zon die zich uitstrekt in de ruimte. Het is een hete, ijlere laag van gas die pas zichtbaar wordt tijdens een zonsverduistering.

De kenmerken van de zonnecorona zijn fascinerend en uniek in vergelijking met andere delen van de zon. Laten we eens dieper ingaan op deze mysterieuze atmosfeer.

Kenmerken van de zonnecorona

De zonnecorona heeft een extreem hoge temperatuur, in de miljoenen graden Celsius, wat veel warmer is dan het oppervlak van de zon zelf. Ondanks de hitte straalt de corona slechts een fractie uit van de energie die het zonsoppervlak produceert.

 • De corona bestaat voornamelijk uit geïoniseerd gas, met name waterstof- en heliumionen, en vertoont complexe magnetische velden.
 • De corona ondergaat voortdurende veranderingen, vooral in reactie op de activiteit op het zonsoppervlak, zoals zonnevlammen en zonnevlekken.

Hoe de corona verschilt van andere delen van de zon

De corona verschilt sterk van andere delen van de zon, zoals de fotosfeer (het zichtbare oppervlak) en de chromosfeer (de laag tussen de fotosfeer en de corona).

Enkele belangrijke verschillen zijn:
 1. Temperatuur: De corona is veel heter dan de fotosfeer, wat een intrigerend mysterie vormt voor wetenschappers.
 2. Dichtheid: De corona is veel ijler in vergelijking met de lagere lagen van de zon, waardoor het gas minder dicht is.

Hoe kunnen we de corona waarnemen?

De corona van de zon, de buitenste atmosfeer die normaal gesproken overstemd wordt door het felle licht van de zon zelf, is een uitdagend fenomeen om waar te nemen. Gelukkig zijn er technieken ontwikkeld om deze mysterieuze regio te bestuderen.

Technieken voor het bestuderen van de zonnecorona

Een van de meest gebruikte methoden om de corona van de zon waar te nemen, is door middel van telescopen die speciaal ontworpen zijn om naar de zon te kijken. Deze zogenaamde coronagrafen blokkeren het felle zonlicht, waardoor de zwakkere corona zichtbaar wordt. Hierdoor kunnen wetenschappers details bestuderen die anders verborgen blijven.

 • Coronagrafen filteren het zonlicht weg, zodat de corona zichtbaar wordt.
 • Door op verschillende golflengten te observeren, kunnen verschillende lagen van de corona in kaart worden gebracht.

Zonsverduisteringen en de zichtbaarheid van de corona

Een andere indrukwekkende manier om de corona van de zon te observeren, is tijdens zonsverduisteringen. Wanneer de maan precies voor de zon schuift, wordt de heldere zonneschijf geblokkeerd, waardoor de corona tevoorschijn komt als een stralende krans rondom de donkere maan. Dit natuurlijke fenomeen biedt een unieke kans om de corona direct waar te nemen.

 1. Tijdens een totale zonsverduistering wordt de corona het best zichtbaar.
 2. Mensen over de hele wereld reizen vaak naar verre locaties om dit adembenemende schouwspel van dichtbij te ervaren.

Waarom is de corona heter dan het zonsoppervlak?

De zonnecorona, de buitenste atmosfeer van de zon, heeft mysterieus hogere temperaturen dan het zonsoppervlak. Dit fenomeen intrigeert wetenschappers al decennia en heeft geleid tot verschillende theorieën en onderzoeken om dit raadsel te ontrafelen.

Theorieën over de hoge temperaturen in de corona

Een mogelijke verklaring voor de extreme hitte van de corona zijn magnetische velden. Het idee is dat magnetische energie wordt omgezet in thermische energie, waardoor de corona wordt verhit. Deze theorie wordt ondersteund door waarnemingen van magnetische activiteit in de corona en de invloed die magnetische velden hebben op de temperatuur.

 • Een andere theorie suggereert dat golven en turbulentie in de atmosfeer van de zon energie overdragen naar de corona, waardoor de temperatuur stijgt. Deze processen zouden een soort van ‘verwarmingseffect’ creëren dat de corona warmer maakt dan het oppervlak van de zon.
 • Sommige wetenschappers geloven dat er nog onbekende fysische mechanismen actief zijn in de corona die de hoge temperaturen kunnen verklaren. Ondanks jaren van onderzoek blijft dit een open vraagstuk in de astrofysica.

Onderzoek en studies naar coronale verwarming

Om meer inzicht te krijgen in de verwarming van de corona, worden verschillende instrumenten en technieken ingezet. Wetenschappers bestuderen zonne-uitbarstingen, zonnevlekken, zonnewinden en magnetische velden om de processen die leiden tot coronale verwarming te begrijpen.

Onderzoeksfocus:
 1. Door middel van telescopen en satellieten wordt de corona vanaf de aarde en vanuit de ruimte geobserveerd. Hierdoor kunnen wetenschappers details bestuderen die cruciaal zijn voor het begrijpen van de warmteverschillen tussen de corona en het zonsoppervlak.
 2. Laboratoriumexperimenten en computermodellen helpen bij het simuleren van de extreme omstandigheden in de corona en het testen van verschillende hypothesen om de coronale verwarming te verklaren.

corona van de zon

De rol van de zonnecorona in ruimteweer

De zonnecorona, de ijle en hete buitenste atmosfeer van de zon, speelt een cruciale rol in het bepalen van het ruimteweer in ons zonnestelsel. Deze mysterieuze en dynamische regio van de zon heeft directe invloed op fenomenen zoals zonnewind en zonnestormen, die de aarde en andere planeten kunnen beïnvloeden.

Hoe de corona zonnewind en zonnestormen beïnvloedt

De zonnecorona is de oorsprong van de zonnewind, een stroom geladen deeltjes die constant ontsnappen van de zon en door het hele zonnestelsel reizen met hoge snelheden. Deze zonnewind wordt gevormd door het hete plasma in de corona dat met enorme energie de ruimte in wordt geblazen. Wanneer de zonnewind de aarde bereikt, kan deze interacties veroorzaken met het magnetisch veld van onze planeet, wat kan leiden tot prachtige aurora’s (noorderlicht en zuiderlicht) maar ook verstoringen in communicatiesystemen en satellieten.

 • De zonnewind kan deeltjes met hoge snelheid naar de aarde sturen en de magnetosfeer rond onze planeet verstoren.
 • Zonnewind kan ook invloed hebben op de atmosfeer van andere planeten in ons zonnestelsel, waardoor onder andere de staarten van kometen worden gevormd.

Impact van coronale uitbarstingen op aarde

Coronale uitbarstingen, ook wel zonnestormen genoemd, zijn krachtige gebeurtenissen waarbij grote hoeveelheden energie en geladen deeltjes in de ruimte worden uitgestoten. Deze uitbarstingen vinden plaats in de corona van de zon en kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor onze technologie en communicatiesystemen op aarde.

Effecten van coronale uitbarstingen op aarde:
 1. Verstoring van satellietcommunicatie en GPS-systemen.
 2. Mogelijke schade aan elektriciteitsnetwerken door inductie van stromen in de atmosfeer.
Maatregelen genomen voor door coronale uitbarstingen:

Om de impact van coronale uitbarstingen te minimaliseren, worden er wereldwijd monitoringssystemen gebruikt om deze gebeurtenissen te volgen en te voorspellen. Zo kunnen er tijdig maatregelen worden genomen om kritieke systemen te beschermen tegen de effecten van zonnestormen.

Ontdekkingen en mysteries rondom de zonnecorona

De zonnecorona, het mysterieuze en fascinerende buitenste deel van de zon, blijft wetenschappers verbazen en intrigeren. Recent onderzoek heeft enkele opwindende ontdekkingen aan het licht gebracht en tegelijkertijd diepgaande vragen opgeroepen over dit nog grotendeels onbegrepen fenomeen.

Recente ontdekkingen over de corona

Recente studies hebben aangetoond dat de zonnecorona veel dynamischer is dan ooit gedacht. Wetenschappers hebben onthuld dat de corona constant verandert en evolueert, met tal van magnetische activiteiten en uitbarstingen die invloed hebben op de ruimte om ons heen. Daarnaast hebben waarnemingen met geavanceerde instrumenten nieuwe inzichten geboden in de structuur en samenstelling van de corona, waardoor we de complexe processen die daar plaatsvinden beter kunnen begrijpen.

 • De ontdekking van frequente coronale massa-ejecties (CME’s) die enorme hoeveelheden geladen deeltjes de ruimte in blazen en potentieel schadelijke effecten kunnen hebben op satellieten en elektrische systemen op aarde.
 • Het waarnemen van coronale gaten, gebieden met lagere dichtheid en temperatuur, die de bron kunnen zijn van de zonnewind die onze planeet bereikt.

Onopgeloste vragen en toekomstig onderzoek

Ondanks de vooruitgang in ons begrip van de zonnecorona, blijven er nog vele mysteries onopgelost. Wetenschappers staan voor uitdagende vragen en onzekerheden die de aanzet vormen voor toekomstig baanbrekend onderzoek.

 • Wat veroorzaakt de extreme hitte van de corona in vergelijking met het veel koelere oppervlak van de zon?
 • Hoe kunnen we de vorming van zonnevlammen en CME’s nauwkeurig voorspellen om de impact op onze technologie en ruimtevaartuigen te minimaliseren?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *